Steun noodkreet huisartsen bij uitbraak COVID-19

Noodkreet huisartsen over gebrek aan capaciteit en middelen, basiszorg in gevaar

Geachte minister Bruins, 

Middels deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken omtrent de veiligheid van onze patiënten nu een massale verspreiding van de ziekte COVID-19 dreigt. 

Dat de werkdruk onder huisartsen hoog is, bleek al uit een enquête die in 2016 gehouden werd door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het huisartsentekort van de afgelopen jaren heeft er inmiddels voor gezorgd dat momenteel niet voor alle Nederlanders een huisarts beschikbaar is. Parallel daaraan heeft de overheid de afgelopen jaren fors bezuinigd op de GGD’s en andere zorginstituten.

Met de huidige verspreiding van COVID-19 in Nederland, vragen wij ons af wat de overheid tijdens een crisis als deze van de huisarts verwacht. In de media en op de website van het RIVM lezen we “neem contact op met de huisarts”. Afgelopen dagen zagen wij in de dagpraktijk en op de huisartsenpost het aantal vragen met betrekking tot COVID-19 explosief stijgen. Daar komt nog bij dat patiënten alleen thuis kunnen worden beoordeeld, wat teveel tijd kost. Tijd die wij niet hebben. 

Een wellicht nog belangrijker punt is de veiligheid van patiënten en personeel. Er is op dit moment onvoldoende beschermingsmateriaal beschikbaar. Uit een recente enquête blijkt dat slechts 50% van de huisartsen beschikt over beschermingsmateriaal. Als huisartsen kunnen wij ons niet voldoende weren tegen dit potentieel gevaarlijke virus. Hiermee brengen wij onze patiënten en onszelf onnodig in gevaar. De huisartsenzorg in Nederland is gericht op generalistische zorg toegankelijk voor iedereen. De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. Als huisartsen worden ingezet om te voorkomen dat het een epidemie wordt, kunnen wij de basiszorg niet meer waarborgen. 

Met het huidige protocol van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) loopt de eerstelijnszorg onverantwoordelijk veel risico. Het risicogebied wordt steeds onduidelijker en patiënten die hoesten zonder koorts kunnen ook drager zijn van het virus. Deze groep wordt nu zonder enige voorzorgsmaatregelen beoordeeld door de huisarts. De huisarts loopt hiermee het risico om als vector te fungeren, met mogelijk catastrofale gevolgen. 

Wij roepen de overheid op om nu maatregelen te nemen middels het openen van regionale centra waar patiënten veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden. Tot die tijd zou de NHG-richtlijn aangepast moeten worden met beleid voor alle patiënten met hoestklachten. Huisartsen die niet over de juiste materialen beschikken moeten potentieel besmette patiënten direct naar het ziekenhuis of de GGD kunnen doorverwijzen. 

Met vriendelijke groet,

Namens Huisarts van de Toekomst

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.