Nieuws

LHV - HvdT “Vertegenwoordiging, Inspraak, Betrokkenheid en Eenheid” In toenemende mate lijkt er onder waarnemende huisartsen bewustwording dat verandering nodig is om de toekomst van ons vak te waarborgen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit het moment is om de koe...

Sinds het eerste overleg zijn er twee grotere bijeenkomsten geweest met waarnemend huisartsen en is dit onderwerp ruim aan de orde geweest bij de heidagen van de ledenraad van de LHV. In de ledenraad en Kringbesturen is een toenemende aanwezigheid van waarnemend huisartsen. Vertegenwoordiging...

feiten Op dit moment hebben we de wet DBA: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Die wet is in 2016 ingevoerd, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De wet is vooral bedoeld om zzp’ers met een zwakke arbeidsmarktpositie te beschermen. Vanwege alle kritiek op de wet wil het kabinet een nieuwe wet invoeren. De...

Stel, u betaalt €1000 om op vakantie te gaan. Er gaan in totaal 10 dames mee. 3 hiervan betalen net als u €1000, de overige 6 betalen €1500. Dat betalen ze omdat ze meer bagage meenemen. Bagage die maakt dat ze meer moeten tillen tijdens...

Voor zo goed als alle 23 kringen zal gelden dat het in een stemming praktisch onmogelijk is om als niet gevestigde huisarts een meerderheid te krijgen. Bij tegengestelde belangen tussen praktijkhouders en niet-gevestigden zal dus in de praktijk altijd de stem van de praktijkhouders gehoord...

Geachte minister Bruins en minister de Jonge, Ik schrijf deze mail ook namens vele honderden waarnemende huisartsen die via sociale media platforms ookhun ongenoegen hebben laten blijken.  Op 17 april jl stuurde minister Bruins namens de LHV en VWS onderstaande "plan-van-aanpak-over-balans-in-vraag-en-aanbod-in-de-huisartsenzorg” naar de tweede kamer. De inhoud...