Nieuws

Noodkreet huisartsen over gebrek aan capaciteit en middelen, basiszorg in gevaar Geachte minister Bruins,  Middels deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken omtrent de veiligheid van onze patiënten nu een massale verspreiding van de ziekte COVID-19 dreigt.  Dat de werkdruk onder huisartsen hoog is, bleek al uit...

LHV vertegenwoordigers kunnen gewoon deelnemen aan de Appgroepen Op 14-2-2020 heeft HvdT contact gehad met de ACM. Aanleiding was het acuut verlaten van appgroepen door de vertegenwoordigers van de LHV. HvdT schreef daarover deze brief en heeft nu uitgebreid met ACM gesproken over de mededingingswetgeving...

Afgelopen vrijdag besloten de vertegenwoordigers van de LHV een Telegram groep waar meer dan 1600 huisartsen bij aangesloten zijn, per acuut te verlaten. Aanleiding zou zijn dat het publiceren van tarieven “naar alle waarschijnlijkheid” in strijd zou zijn met de mededingingswetgeving. (lees hieronder het bericht).  De...

Betreft: Invloed van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring op de huisartsenzorg. Geachte minister Koolmees, geachte minister de Jonge, Hierbij willen wij onze zorgen uiten over de te verwachten negatieve gevolgen van de opvolger van de Wet DBA op de huisartsenzorg. Na het lezen...

LHV - HvdT “Vertegenwoordiging, Inspraak, Betrokkenheid en Eenheid” In toenemende mate lijkt er onder waarnemende huisartsen bewustwording dat verandering nodig is om de toekomst van ons vak te waarborgen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit het moment is om de koe...

Sinds het eerste overleg zijn er twee grotere bijeenkomsten geweest met waarnemend huisartsen en is dit onderwerp ruim aan de orde geweest bij de heidagen van de ledenraad van de LHV. In de ledenraad en Kringbesturen is een toenemende aanwezigheid van waarnemend huisartsen. Vertegenwoordiging...

feiten Op dit moment hebben we de wet DBA: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Die wet is in 2016 ingevoerd, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De wet is vooral bedoeld om zzp’ers met een zwakke arbeidsmarktpositie te beschermen. Vanwege alle kritiek op de wet wil het kabinet een nieuwe wet invoeren. De...

Stel, u betaalt €1000 om op vakantie te gaan. Er gaan in totaal 10 dames mee. 3 hiervan betalen net als u €1000, de overige 6 betalen €1500. Dat betalen ze omdat ze meer bagage meenemen. Bagage die maakt dat ze meer moeten tillen tijdens...