nieuwe wet DBA: Stelling voor waarnemers & praktijkhouders

nieuwe wet DBA: Stelling voor waarnemers & praktijkhouders

feiten

Op dit moment hebben we de wet DBA: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Die wet is in 2016 ingevoerd, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De wet is vooral bedoeld om zzp’ers met een zwakke arbeidsmarktpositie te beschermen. Vanwege alle kritiek op de wet wil het kabinet een nieuwe wet invoeren. De ontwerpteksten zijn nog niet bekend, maar we weten al wel dat het kabinet drie categorieën zzp’ers wil onderscheiden:

 • In het onderste segment met tarieven tot 20 euro, zou zzp’en onmogelijk worden.
 • In het midden segment tot 75 euro wordt de vrijheid voor zzp’ers en opdrachtgevers minder groot. In dit segment wil het ministerie een webmodule invoeren. Dit is een digitale vragenlijst die uitkomst moet geven of er een gezagsrelatie is tussen opdrachtgever en zzp’er; in dat geval zou er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. De werkzaamheden kunnen dan alleen in loondienst uitgevoerd worden. Deze webmodule zal naar verwachting al per 1 januari 2020 ingaan. De criteria die waarschijnlijk gehandhaafd gaan worden zijn criteria die bij een vaste waarneming vaak aan de orde zijn, namelijk:
 • Er zijn bij de opdrachtgever anderen die hetzelfde werk in loondienst uitoefenen;
  • Het gaat om uitvoering van regulier werk;
  • De opdracht duurt langer dan 1 jaar;
  • Het werkmateriaal wordt door de opdrachtgever verschaft;
  • De zzp’er stuurt andere werknemers aan
 • Boven de 75 euro is er veel vrijheid, mits de opdracht maximaal 1 jaar duurt

Bij handhaving van de nieuwe wet DBA, waarbij duurwaarnemingen en tarieven voor waarnemers onder het minimaal gestelde bedrag van 75 euro per uur vermoedelijk als schijndienstverband kunnen worden gezien, zal ik:

stelling voor praktijkhouders

Bij handhaving van de nieuwe wet DBA, waarbij duurwaarnemingen en tarieven voor waarnemers onder het minimaal gestelde bedrag van 75 euro per uur vermoedelijk als schijndienstverband kunnen worden gezien, zal ik:

 • A. Mijn waarnemer een loondienstverband aanbieden;
 • B. In gesprek gaan met mijn waarnemer over associëren;
 • C. Mijn waarnemer meer dan 75 euro per uur gaan betalen om de continuïteit van zorg te waarborgen gedurende 1 jaar;
 • D. Meerdere losse waarnemers kiezen gedurende het jaar;
 • E. Vervroegd met pensioen gaan;
 • F. Anders namelijk, …….

Stelling voor waarnemers

Als de nieuwe wet DBA ingevoerd en gehandhaafd wordt zal ik bij duurwaarnemingen het volgende aanpassen om daaraan te voldoen:

 • A. Ik ga in loondienst
 • B. Ik pas mijn tarief aan zodat ik in de hoogste categorie val
 • C. Ik ben niet van plan om mij aan deze wet te houden
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.