HvdT stuurt brief naar minister Koolmees en minister de Jonge

Betreft: Invloed van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring op de huisartsenzorg.

Geachte minister Koolmees, geachte minister de Jonge,

Hierbij willen wij onze zorgen uiten over de te verwachten negatieve gevolgen van de opvolger van de Wet DBA op de huisartsenzorg.

Na het lezen van deze brief hopen wij dat u begrijpt dat het noodzakelijk is om bij het ontwerp, de uitvoering en de handhaving van deze wet rekening te houden met de huisartsenzorg, opdat continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en onnodige administratie niet ten koste gaat van de patiëntenzorg en het werkplezier.

Hoe we nu werken

Op dit moment werkt tussen de 30 en 40% van alle huisartsen als zelfstandige; de zogenaamde “waarnemer”. Direct na de huisartsenopleiding start het grootste deel van de huisartsen in verschillende praktijken om ervaring op te doen, alvorens praktijkhouder te worden. De meeste waarnemers, zo ook wijzelf, werken één of meerdere vaste dagen in de week bij één huisartsenpraktijk voor langere tijd. Wij voorzien veelal een eigen groep patiënten van zorg en dragen daardoor bij aan de continuïteit binnen een praktijk. Deze vaste waarnemingen zijn vaak een opstap naar een associatie binnen een bestaande praktijk als mede-eigenaar. Naast deze vaste dag(en) werken waarnemende huisartsen losse dagen in andere praktijken als vervanger van de praktijkhouder. De huisartsenzorg zou compleet vastlopen zonder ons waarnemers. Wij zijn flexibel en kunnen invallen in verschillende andere praktijken, bijvoorbeeld bij ziekte, nascholing, vakantie of zwangerschapsverlof. We nemen veel diensten op de huisartsenposten over van de praktijkhouders in de avond, nacht en het weekend. Sterker nog, het grootste deel van de nachtdiensten wordt zelfs door waarnemers gedraaid. Hiermee zorgen de waarnemers ervoor dat de praktijkhouder niet overbelast raakt en inspringt waar nodig. In de huidige tijd van extreme werkbelasting voor praktijkhouders, zorgt de waarnemer ervoor dat de huisartsenzorg blijft functioneren. 

Wat zijn de te verwachten negatieve effecten?

Het doel van de wet is het beschermen van werknemers. Waarnemers worden echter al beschermd via het verplichte pensioenfonds, de AOV, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Daarnaast is het uurtarief altijd hoger dan €16. Volgens de nieuwe wet zouden waarnemers bij elke opdracht opnieuw een webmodule moeten invullen, zodat beoordeeld kan worden of geen sprake is van een verkapt loondienstverband. Daarnaast zou er voorafgaand aan elke opdracht een offerte gemaakt moeten worden met een ureninschatting. Vaak hebben wij binnen een week drie tot vijf verschillende opdrachtgevers. Wanneer je de tijd die het kost om steeds deze (voor ons zinloze) administratie te verrichten zou optellen voor alle waarnemers in Nederland, wordt een enorm verlies aan waardevolle potentiële arbeidstijd zichtbaar. Tijd die juist nu – bij oplopende personeelstekorten en toenemende werkdruk – meer dan nodig is. Nog meer zinloze administratie leidt tot frustratie en vermindering van werkplezier. Wordt “Ontregel de zorg” niet juist door de overheid omarmd?

Zoals wij nu hebben begrepen, is er een grote kans dat de webmodule een algemene vragenlijst voor alle zzp’ers zal bevatten. Hierbij vrezen wij dat volgens de huidige criteria (onder andere de gezagsverhouding) huisartsen niet meer als zzp’er kunnen werken op de manier zoals zij dat nu doen. Dat leidt ertoe dat waarnemers niet meer flexibel inzetbaar zijn en de huisartsenzorg volledig ontspoort; praktijkhouders moeten veel ANW-diensten weer zelf gaan draaien en zullen geen waarnemer meer kunnen vinden om hen te vervangen in de huisartsenpraktijk. Omdat er onvoldoende zekerheid gevonden kan worden in segment 2, zullen veel waarnemers hun uurtarief verhogen om binnen segment 3 te vallen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de praktijkhouders, die zo een deel van hun omzet zien verdampen. Bovendien maakt dit het praktijkhouderschap nog minder aantrekkelijk.

Daarnaast zal de waarnemer die in een vaste praktijk werkt na één jaar verplicht van praktijk moeten wisselen om aan de wet te voldoen. Dit doorbreekt onnodig de continuïteit van zorg, de opgebouwde band met patiënten en de bekende werkrelaties. Werken in loondienst is meestal geen haalbaar alternatief, omdat de waarnemer juist flexibel moet zijn om verschillende praktijkhouders te kunnen vervangen in de dagpraktijk en bij overname van diensten.

Wat willen we?

Als de overheid wil bijdragen aan het ontregelen van de zorg en belang hecht aan continuïteit van zorg moet rekening worden gehouden met de huisartsenzorg. Stel heldere zorgspecifieke criteria op, die de gevreesde schijnconstructie kunnen voorkomen zonder extra administratieve lasten. Laat waarnemers langer dan één jaar werken op een praktijk zonder verplichte tussenperiode.

Wij lichten deze brief graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

Kasper Maltha, Isar Wulffaert, Jojanneke Kant, Bastiaan Kole, Luud Neeskens, Martine Verwijs, Marten Berghuis, Fleur de Groot, Gwendolyn Zelvelder, Claire Crans, Joël Touw (allen huisarts)

Namens Huisarts van de Toekomst


Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.