Algemeen

Sinds het eerste overleg zijn er twee grotere bijeenkomsten geweest met waarnemend huisartsen en is dit onderwerp ruim aan de orde geweest bij de heidagen van de ledenraad van de LHV. In de ledenraad en Kringbesturen is een toenemende aanwezigheid van waarnemend huisartsen. Vertegenwoordiging...

Geachte minister Bruins en minister de Jonge, Ik schrijf deze mail ook namens vele honderden waarnemende huisartsen die via sociale media platforms ookhun ongenoegen hebben laten blijken.  Op 17 april jl stuurde minister Bruins namens de LHV en VWS onderstaande "plan-van-aanpak-over-balans-in-vraag-en-aanbod-in-de-huisartsenzorg” naar de tweede kamer. De inhoud...