Auteur: Kasper Maltha

LHV - HvdT “Vertegenwoordiging, Inspraak, Betrokkenheid en Eenheid” In toenemende mate lijkt er onder waarnemende huisartsen bewustwording dat verandering nodig is om de toekomst van ons vak te waarborgen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit het moment is om de koe...

Sinds het eerste overleg zijn er twee grotere bijeenkomsten geweest met waarnemend huisartsen en is dit onderwerp ruim aan de orde geweest bij de heidagen van de ledenraad van de LHV. In de ledenraad en Kringbesturen is een toenemende aanwezigheid van waarnemend huisartsen. Vertegenwoordiging...