Huisarts van de Toekomst

Maak het huisartsenvak weer toekomstbestendig!

YouTube Livestream Woensdag 16 December 20:00 uur

De gehele spoedzorg gaat drastisch veranderen. De plannen staan nu in de steigers en wij kunnen nog meebeslissen over de invulling. Daarom organiseren we volgende week woensdag om 20:00 een YouTube Livestream om dit thema samen met jou te bespreken. De huisartsenpost en de SEH gaan samen. Maar hoe dan? Betekent dat nog meer diensten? Verliest de huisarts de regie? Discussieer live mee!

  • De gehele spoedzorg gaat drastisch veranderen. De plannen staan nu in de steigers en wij kunnen nog meebeslissen over de invulling. Daarom organiseren we volgende week woensdag (16 december) om 20:00 een YouTube Livestream om dit thema samen met jou te bespreken. De huisartsenpost en......

  • Noodkreet huisartsen over gebrek aan capaciteit en middelen, basiszorg in gevaar Geachte minister Bruins,  Middels deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken omtrent de veiligheid van onze patiënten nu een massale verspreiding van de ziekte COVID-19 dreigt.  Dat de werkdruk onder huisartsen hoog is,......

  • LHV vertegenwoordigers kunnen gewoon deelnemen aan de Appgroepen Op 14-2-2020 heeft HvdT contact gehad met de ACM. Aanleiding was het acuut verlaten van appgroepen door de vertegenwoordigers van de LHV. HvdT schreef daarover deze brief en heeft nu uitgebreid met ACM gesproken over de mededingingswetgeving......

  • Afgelopen vrijdag besloten de vertegenwoordigers van de LHV een Telegram groep waar meer dan 1600 huisartsen bij aangesloten zijn, per acuut te verlaten. Aanleiding zou zijn dat het publiceren van tarieven “naar alle waarschijnlijkheid” in strijd zou zijn met de mededingingswetgeving. (lees hieronder het bericht). ......

Wat is er aan de hand?

Het aantal waarnemend huisartsen is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is onder andere het gevolg van de hoge werkdruk en vele verplichtingen die praktijkhouders ervaren en een nieuwe generatie huisartsen met andere prioriteiten. Er dreigt een tweedeling te ontstaan.

Praktijkhouders ervaren dat het steeds moeilijker wordt vervanging te vinden en omdat de ANW tarieven onevenredig zijn gestegen met het NZA ANW tarief. Waarnemers voelen zich van hun kant niet voldoende betrokken in de besluitvorming, ervaren weinig continuïteit en doen veel onregelmatige diensten op de spoedposten waar ze ook een hoge werkdruk ervaren met veel verantwoordelijkheden en weinig inspraak. Daarnaast is het gemiddelde dagtarief voor waarnemen nauwelijks gestegen de afgelopen jaren. Deze verschillende posities interfereren met ons gezamenlijke doel, namelijk het verbeteren van de huisartsenzorg en het aantrekkelijker maken van ons vak voor toekomstige generaties. Als we er niet voor waken riskeren we een verdere verdeling.

Hoe gevoelig deze kwestie ligt is recent duidelijk geworden na een “plan van aanpak” geschreven door de LHV en VWS waarin gesproken wordt over een “aanbiedersmarkt voor waarnemers waar praktijkhouders sterk de nadelen van ondervinden.” In het onderzoek dragen de onderzoekers onrealistische aanbevelingen aan wat betreft beperkingen op de tarieven en verplichtingen op dienstverdelingen. Iets waar een grote groep waarnemend huisartsen zich niet in kan herkennen en die de LHV initieel onvoldoende weerlegd heeft. Na protest van collega Martine Verwijs wordt dit gelukkig verhelderd als zijnde een misvatting. Een petitie wordt gestart en ontvangt veel steun van collegae.

Wat willen we bereiken?

1. Activeren van waarnemers om hun stem te laten horen.

2. Gezamenlijk de ondervertegenwoordiging van de waarnemend huisarts binnen de LHV te kunnen bespreken.

3. Betere vertegenwoordiging van waarnemers binnen de vakgroep met als doel om concrete oplossingen te formuleren voor de meest conflicterende knelpunten binnen de huisartsenzorg.

4. Hierbij de verbinding te zoeken tussen waarnemers en praktijkhouders.

Wat is ons plan van aanpak

Het plan is om een platform te lanceren van waaruit waarnemend huisartsen hun ideeën en visie voor de toekomst vrij kunnen formuleren en delen. Een plek waar we elkaar kunnen ondersteunen. Een ondersteunend onafhankelijk orgaan denkend vanuit de visie van de waarnemend huisarts zonder te polariseren. Opgezet door vrijwilligers met passie, samenwerkend met LHV en WAGRO’s.

1. Verenigen. Steun dit initiatief. Pas als we samen onze belangen uitspreken en over onze verschillen heen stappen kunnen we beginnen met oplossingen te formuleren.

2. Formuleren van de knelpunten, onder andere op gebied van de zogeheten “waarnemersmarkt en ANW zorg”. Het Nivel onderzoek is een pijnlijk voorbeeld van hoe gemakkelijk potentieel schadelijke aanbevelingen voet kunnen krijgen. Dit kan beter.

3. Deze knelpunten vanuit de visie van de waarnemend huisarts bespreekbaar maken met alle betrokken partijen zodat in ieder geval duidelijk kenbaar is wat de landelijke opinie binnen waarnemend huisartsen is.

Namens de initiatiefnemers:

Martine Verwijs

Dennis Roos

Kasper Maltha

Heb je vragen of opmerkingen:

Neem contact met ons op via huisartsvandetoekomst@gmail.com

De gehele spoedzorg gaat drastisch veranderen. De plannen staan nu in de steigers en wij kunnen nog meebeslissen over de invulling. Daarom organiseren we volgende week woensdag om 20:00 een YouTube Livestream om dit thema samen met jou te bespreken.
De huisartsenpost en de SEH gaan samen. Maar hoe dan? Betekent dat nog meer diensten? Verliest de huisarts de regie?

Discussieer live mee!